The Affair: Season 2

The Affair – Season 2
Starts Monday October 5

 

The Affair

Season 5
Episode
Date & time
 
5: 505
* NEW EPISODE *
5: 505
Sun 29 September·9:00pm
Rec
 
 
Mon 30 September·12:20am
 
 
Tue 1 October·4:00pm
4: 504
* NEW EPISODE *
4: 504
Sun 22 September·9:00pm
Rec
 
 
Mon 23 September·12:20am
 
 
Tue 24 September·3:40pm
 
 
Thu 26 September·3:45pm
 
 
Sat 28 September·7:30pm
3: 503
 
3: 503
Thu 19 September·3:50pm
Rec
 
 
Sat 21 September·7:30pm